Zastępstwa w poniedziałek 29 listopada 2021 r.

 

  1. Nieobecni nauczyciele: J. Kin, M. Witt, J. Kreft-Bollin.

 

lekcja 1

1Ee edukacja dla bezpieczeństwa N. Cygert /36/ z 23.11

3C – wolne zajęcia przeniesione na lekcję 2

lekcja 2

2E+2Ee chemia L. Walewska /36/ z lekcji 8

3C religia ks. S. Serkowski /33/ z lekcji 1

lekcja 3

1A+1Aa biologia A. Eichmann /7/ z 30.11 lekcja 1

3Aa chemia L. Walewska /23/ z lekcji 7

3Bb religia ks. S. Serkowski /6/ zmiana sali

3Cc gr. I j. niemiecki J. Kreft-Bollin /24/ zmiana sali

3Cc gr. I informatyka K. Małkiński /22/ z lekcji 4

3Cc gr. II j. angielski I. Kosznik /24/ zmiana sali

3A cała klasa A. Zięba /35/ dla gr. II zajęcia z lekcji 5

lekcja 4

1A+1Aa biologia A. Eichmann /7/ z 30.11 lekcja 1

1A informatyka K. Małkiński /22/ z lekcji 3

1Aa edukacja dla bezpieczeństwa E. Bławat /7/ z lekcji 3

2Aa fizyka G. Reca /35/ zmiana sali

2C+2Cc religia ks. S. Serkowski /6/ zmiana sali

3Cc gr. II j. niemiecki J. Kreft-Bollin /24/ zmiana sali

3Cc matematyka Z. Rolbiecki /9/ z lekcji 7 (KE KM)

3D ZZW K. Hinca /35/ zmiana sali

lekcja 5

3A religia ks. S. Serkowski /6/ z lekcji 8

3Bb gr. II biologia A. Lubińska-Kaiser /24/ zmiana sali

3Ee j. polski G. Knopik /29/ z lekcji 7

3B chemia W. Sabisz /31/ z lekcji 6

3C j. polski W. Navus-Wysocka /7/ z lekcji 2

lekcja 6

2A+2Aa historia W. Piwowarczyk /7/ zmiana sali

2E+2Ee geografia L. Kowalke /37/ z lekcji 7

3Ee chemia W. Sabisz /31/ z lekcji 5

3B religia ks. S. Serkowski /6/ z lekcji 5

lekcja 7

2Dd cała klasa j. angielski I. Zgleszewska /8/ dla gr. II zajęcia z 1.12 lekcja 1

2E+2Ee WOS N. Cygert /37/ z lekcji 2

3Aa – wolne

3Bb cała klasa j. angielski A. Dzieminski /36/ dla gr. II z lekcji 8

3Ee – wolne

lekcja 8

2Bb gr. I – wolne

2E+2Ee religia ks. S. Serkowski /6/ z lekcji 6

3Bb – wolne

3Cc – wolne zajęcia zrealizowane 18.11

3A – wolne