Zastępstwa w czwartek 25 listopada 2021 r.

 

  1. Nieobecni nauczyciele: I. Kosznik, I. Makurat, R. Słomiński, M. Grulkowski, J. Kin, A. Kąkol.

  2. Klasy na nauczaniu zdalnym: 1C, 1Cc.

  3. Odbywa się matura próbna z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas trzecich po gimnazjum przychodzą do szkoły o godz. 8:05 i zbierają się przed wyznaczonymi gabinetami, według informacji poniżej. Lekcje 5 i 6 odbywają się dla nich normalnie lub według planu zastępstw. Po lekcji 6 rozpoczyna się druga tura matury na poziomie rozszerzonym. Klasa 3D ma zajęcia według planu lekcji i planu zastępstw. Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w egzaminie próbnym z dwóch przedmiotów jeden piszą do południa, drugi po południu. Dla osób z jednym egzaminem, którzy napisali go przed południem, po południu mają wolne, z wyjątkiem uczniów klasy 3D, patrz wyżej.

  4. Rodziców zapraszamy na dyżur nauczycieli, można spokojnie porozmawiać z wybranymi nauczycielami w cztery oczy w godz. 17:00 - 18:00.

 

Próbny egzamin maturalny z przedmiotu dodatkowego – poziom rozszerzony 8:20

klasy

3A (fizyka geogr.)

(26 os.)

3B (biol. chemia)

(26 os.)

3C (hist. wos geogr.) (26 os.)

3D (geogr.)

(20 os.)

3E (biol. chemia)

(27 os.)

sala

9

sala gimn.

34

35

8

nauczyciel

 

 

 

 

 

8:05-8:50

A. Zięba

W. Sabisz

J. Gralak

B. Pałasz

B. Pobłocka

8:50-9:45

A. Zięba

A. Lubińska-Kaiser

M. Szulc

B. Pałasz

W. Piwowarczyk

9:45-10:30

R. Cieszyński

T. Stasiak

W. Sabisz

I. Gulczyńska-Zalewska

W. Piwowarczyk

10:30 – 11:20

M. Szulc

W. Navus-Wysocka

G. Knopik

I. Gulczyńska-Zalewska

I. Zgleszewska

 

Próbny egzamin maturalny z przedmiotu dodatkowego – poziom rozszerzony 13:30

klasy

3A (chemia)

(1 os.)

3B (chemia)

(18 os.)

3E (chemia)

(13 os.)

3A (geogr.)

(6 os.)

3C (wos biol.)

(12 os.)

sala

sala gimn.

9

nauczyciel

 

 

13:30-14:15

M. Frąckiewicz

I. Gulczyńska-Zalewska

14:15-15:05

M. Witt

N. Cygert

15:05-16:30

K. Hinca

E. Bławat

 

nr lekcji

8

9

34

35

1

16

33

-

-

2

24

23

-

29

3

26

23

31

29

4

26

-

31

-

 

lekcja 1

2A+2Bb+2Ee+3Cc gr. j. kaszubskiego – wolne

2Cc – wolne

3Aa – wolne

3Dd gr. II – wolne zajęcia przeniesione na lekcję 5

lekcja 2

2A+2Bb+2Ee+3Cc gr. j. kaszubskiego – wolne

3Cc gr. I – wolne

lekcja 3

1E+1Ee cała klasa j. angielski I. Zgleszewska /31/ gr. I z lekcji 8, gr. II z lekcji 7

3Cc – wolne

lekcja 4

1C – wolne nauczanie zdalne

1E+1Ee WOS W. Piwowarczyk /23/ z lekcji 5

2Bb ZZW J. Gralak /28/ z 26.11 lekcja 5

2C+2Cc zaj. kreatywne M. Gurowska /31/ z lekcji 5

2E+2Ee j. polski B.Pałasz /30/ z lekcji 5

3Cc – wolne

3B ZZW K. Małkiński /22/ z lekcji 5

lekcja 5

1Bb gr. I j. angielski B. Pobłocka /24/ zmiana sali

1Bb gr. II chemia W. Sabisz /16/ zmiana sali

1C+1Cc – wolne nauczanie zdalne

1E+1Ee religia ks. P. Warsiński /31/ z lekcji 6

2Cc j. niemiecki C. Zalewski /02/ z lekcji 8

2C informatyka K. Małkiński /22/ z lekcji 4

2Dd matematyka Z. Rolbiecki / 9/ z lekcji 7

2E+2Ee zaj. kreatywne M. Gurowska /26/ z lekcji 6

3Dd cała klasa j. angielski I. Zgleszewska /8/ dla gr. II zajęcia z lekcji 1

3A j. polski E. Bławat /28/

3B historia i społeczeństwo W. Piwowarczyk /23/ z lekcji 4

lekcja 6

1Ee zajęcia własne C. Zalewski /biblioteka/

2Dd gr. I – wolne

2E+2Ee matematyka Z. Rolbiecki /9/ z lekcji 4

3Aa geografia L. Kowalke /37/ z 30.11 lekcja 6

3Cc zaj. kreatywne M. Gurowska /34/ z lekcji 4

3A j. polski E. Bławat /28/ zmiana sali

lekcja 7

1A+1Aa – wolne

1Cc – wolne

2Bb gr. II dziewczęta – wolne, gr. II chłopcy zajęcia własne /szatnia wf/ K. Hinca

2Dd gr. I – wolne, gr. II dziewczęta – wolne, gr. II chłopcy zajęcia własne /szatnia wf/ K. Hinca

3Cc j. polski B. Pałasz /33/ z 24.11

lekcja 8

1A+1Aa – wolne

2E+2Ee – wolne zajęcia zrealizowane 24.11

lekcja 9

3D – wolne nauczyciel na maturze