Zastępstwa we wtorek 23 listopada 2021 r.

 

  1. Nieobecni nauczyciele: I. Makurat, I. Kosznik, R. Słomiński, M. Grulkowski, J. Kin

  2. Klasy na nauczaniu zdalnym: 1C, 1Cc

  3. Odbywa się matura próbna z matematyki. Uczniowie klas trzecich po gimnazjum przychodzą do szkoły o godz. 8:05 i zbierają się przed wyznaczonymi gabinetami, według informacji poniżej. Lekcje 5 i 6 odbywają się dla nich normalnie lub według planu zastępstw. Po lekcji 6 uczniowie klasy 3A piszą rozszerzoną maturę próbną z matematyki, pozostałe klasy mają zajęcia według planu i planu zastępstw

 

Próbny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy 8:30

klasy

3A (33 os.)

3B (27 os.)

3C (16 os.)

3C (16 os.)

3D (22 os.)

3E (17 os.)

3E (16 os.)

sala

sala gim.

9

01

02

34

35

36

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

8:05-8:50

I. Gulczyńska-Zalewska

A. Zięba

W. Piwowarczyk

L. Kowalke

W. Sabisz

K. Hinca

R. Cieszyński

8:50-9:45

A. Lubińska-Kaiser

A. Zięba

M. Frąckiewicz

G. Reca

W. Sabisz

K. Hinca

R. Cieszyński

9:45-10:40

W. Navus-Wysocka

B. Pobłocka

M. Schmidt

I. Zgleszewska

G. Knopik

B. Pałasz

ks. Ł. Delewski

10:40-11:25

E. Grzyb

J. Małkińska

J. Gralak

I. Gulczyńska-Zalewska

C. Zalewski

Z. Rolbiecki

M. Witt

 

Próbny egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony 13:30

klasy

3A (30 os.)

3B+3D+3E (1+6+1 os.)

sala

sala gimnastyczna

8

nauczyciele

 

 

13:30-14:15

R. Cieszyński

A. Zięba

14:15-15:05

K. Drożdżyńska

ks. Ł. Delewski

15:05-16:30

E. Bławat

ks. S. Serkowski

 

nr lekcji

01

02

9

34

35

36

1

-

26

-

28

-

37

2

-

28

7

-

23

37

3

28

26

7

-

-

-

4

-

-

-

33

9

23

 

lekcja 1

1A+1Aa – wolne zajęcia przełożone na lekcję 5

1Bb gr. I j. niemiecki C. Zalewski /26/ zmiana sali

1Dd – wolne zajęcia przełożone na lekcję 2

1Ee – wolne lekcja przeniesiona na 29.11 lekcja 1

2Bb – wolne

2C+2Cc podstawy przedsiębiorczości N. Cygert /37/ z lekcji 8

2C j. angielski M. Frąckiewicz zajęcia przeniesione na 24.11 lekcja 7

2Dd religia ks. Ł. Delewski /28/ zmiana sali

3Cc – wolne

3Ee – wolne zajęcia przeniesione na 24.11 lekcja 6

lekcja 2

1Bb gr. I edukacja dla bezpieczeństwa N. Cygert /37/ zmiana sali

1Bb gr. II j. niemiecki C. Zalewski /28/ zmiana sali

1C+1Cc – wolne zajęcia przeniesione na lekcję 4

1Dd matematyka Z. Rolbiecki /7/ z lekcji 1

1E+1Ee historia W. Piwowarczyk /23/ z lekcji 3

3Bb j. polski G. Knopik /23/ zmiana sali

3Cc – wolne zajęcia przełożone na lekcję 3

3Ee – wolne

lekcja 3

1Aa j. niemiecki C. Zalewski /26/ zmiana sali

1Bb historia W. Piwowarczyk /23/ z lekcji 4

1C+1Cc – wolne zajęcia przeniesione na lekcję 5

1E+1Ee matematyka M. Witt /6/ z lekcji 4

2Aa j. angielski M. Frąckiewicz /28/ zmiana sali

2Dd j. polski E. Grzyb /33/ zmiana sali

2E+2Ee religia ks. S. Serkowski /8/ z lekcji 4

3Bb chemia W. Sabisz /31/ z lekcji 4

3Cc matematyka Z. Rolbiecki /7/ z lekcji 2

lekcja 4

1Bb chemia W. Sabisz /31/ z lekcji 3

1C+1Cc j. polski A. Kąkol /7/ z lekcji 2

1E+1Ee biologia A. Eichmann /23/ z lekcji 2

2A+2Aa ZZW W. Navus-Wysocka /9/ zmiana sali

2Bb j. polski M. Schmidt /33/ zmiana sali

2E+2Ee biologia A. Lubińska-Kaiser /29/ z lekcji 3

3Bb religia ks. S. Serkowski /6/ z lekcji 3

lekcja 5

1A+1Aa biologia A. Eichmann /8/ z lekcji 1

1C+1Cc j. polski A. Kąkol /7/ z lekcji 3

2Dd gr. I – wolne

3D historia i społeczeństwo W. Piwowarczyk /23/ zmiana sali

lekcja 6

1Dd biologia A. Eichmann /29/ z 24.11 lekcja 1

2Bb religia ks. Ł. Delewski /7/ zmiana sali

2Dd gr. dziewcząt – wolne

2Dd gr. chłopców zajęcia własne /szatnia wf/ K. Hinca

lekcja 7

2C+2Cc – wolne

3Cc gr. II dziewczęta – wolne

3Cc gr. chłopców zajęcia własne /szatnia wf/ B. Kowalewski

3Dd cała klasa I. Zgleszewska /8/ dla gr. II zajęcia z lekcji 8

lekcja 8

2C+2Cc – wolne zajęcia zrealizowane na lekcji 1

3Dd – wolne

3E – wolne

lekcja 9

3C – wolne

Plan dyżurów we wtorek 23 listopada 2021

0

7:50-8:00

parter

J. Gralak

0

7:50-8:00

I piętro

J. Małkińska  

0

7:50-8:00

II piętro

N. Cygert

1

8:45-8:55

parter

Z. Rolbiecki

1

8:45-8:55

I piętro

B. Pobłocka

1

8:45-8:55

II piętro

G. Knopik

2

9:40-9:50

parter

C. Zalewki

2

9:40-9:50

I piętro

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

II piętro

A. Kąkol

3

10:35-10:50

parter

M. Witt

3

10:35-10:50

I piętro

W. Piwowarczyk 

3

10:35-10:50

II piętro

M. Schmidt

4

11:35-11:45

parter

I. Zgleszewska

4

11:35-11:45

I piętro

K. Małkiński

4

11:35-11:45

II piętro

G. Reca

5

12:30-12:40

parter

W. Piwowarczyk

5

12:30-12:40

I piętro

A. Zięba

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser 

6

13:25-13:30

parter

I. Zgleszewska

6

13:25-13:30

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

6

13:25-13:30

II piętro

W. Navus-Wysocka

7

14:15-14:20

parter

ks. S. Serkowski

7

14:15-14:20

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

7

14:15-14:20

II piętro

W. Navus-Wysocka 

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro