Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Do 27 lutego 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”.

 Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbywać się będzie w systemie elektronicznym i tradycyjnym. Poprawne wypełnienie wniosku w elektronicznym generatorze wniosków umożliwi jego wydruk i przesłanie papierowej wersji na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Poniżej: ogólne zasady rekrutacji. Regulamin i elektroniczny generator wniosków udostępnione zostaną na stronie internetowej www.pomorskie.eu niezwłocznie po opublikowaniu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Regulaminu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Rodzice uczniów, którzy spełniają kryteria określone w zawartej w załączeniu informacji, powinni przygotować dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2013.

 

Ogólne zasady rekrutacji
w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”.

Szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez województwo pomorskie uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach projektuokreśla Regulamin udzielania pomocy w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”, który zostanie udostępniony niezwłocznie po opublikowaniu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz ww. Regulaminu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Stypendium może zostać przyznane Uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. będzie uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, za wyjątkiem uczniów ostatnich klas właściwych dla danego typu szkoły ponadgimnazjalnej;

zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego;

pochodzi z rodziny, w której średni dochód na osobę w rodzinie w roku podatkowym 2013 nie przekraczał dwukrotności kwoty kryterium dochodowego określonego
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy):

 1. w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
 2. w gimnazjum – co najmniej 4,75,
 3. w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 4,4;

w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał średnią ocen z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych, technicznych lub zawodowych co najmniej 5,0, przy czym:

 1. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2014/2015 jest uczniem klasy pierwszej gimnazjum, średnią ocen należy wyliczyć na podstawie ocen
  z trzech przedmiotów: matematyki i dwóch wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub technicznych (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej),
 2. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2014/2015 jest uczniem klasy drugiej i trzeciej gimnazjum lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, średnią ocen należy wyliczyć na podstawie ocen z dwóch przedmiotów: matematyki i jednego wybranego przedmiotu matematyczno– przyrodniczego, technicznego lub zawodowego (wskazanych na podstawie świadectwa ukończenia właściwej klasy);

uzyskał na koniec ostatniego etapu edukacyjnego:

 1. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, lub
 2. co najmniej 240% łącznie z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum (przyjmując,
  że sumuje się otrzymany wynik procentowy z każdego zakresu obu wymienionych części).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu,

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty
w kopercie opisanej: „Departament Edukacji i Sportu - Wniosek o stypendium - Program pomocy stypendialnej”.

Do Wniosku należy dołączyć:

 

 • zaświadczenia organizatorów potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach
  i olimpiadach (jeśli dotyczy).

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 lutego 2015 r.

Informacji na temat „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” udziela: 

*       Joanna Rydzewska-Pieczonka, tel. 58 32 68 425,

*       Joanna Wiśniewska, tel. 58 32 68 813,

*       sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu,
tel. 58 32 68 850, fax. 58 32 68 854
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie