Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Informujemy, że eliminacje szkolne 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się 6 marca 2020 roku w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 2 marca 2020 r. u nauczycieli polonistów. Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie www.tkt.art.pl.
 
65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie i prozę.
Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Repertuar obejmuje:
3 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany.
W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące zasady:
Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
• interpretacja utworów;
• kultura słowa;
• ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
• celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
• kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
• opracowanie dramaturgiczne;
• opracowanie reżyserskie;
• wykonanie zadań aktorskich;
• pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
• zgodność muzyki z charakterem wiersza;
• muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
• wartości artystyczne muzyki.
Karty uczestnika 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego można pobrać ze strony: www.tkt.art.pl

© 2020 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie