Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Klasa 1Bb brała udział w spotkaniu akademickim z chemią na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 29 lutego 2020 r. (sobota!!!), w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Temat to: TAJNIKI ANALIZY JAKOŚCIOWEJ - WYKRYWANIE KATIONÓW I ANIONÓW.

Opis spotkania:

Wykład (60 min) Chemia analityczna jest dyscypliną naukową, której głównym celem jest opracowywanie metod jakościowego i ilościowego określania składu chemicznego substancji i ich mieszanin.

Seminarium (60 min) Na seminarium rozwiązywano zadania problemowe dotyczące analizy kationów i anionów.

Warsztaty chemiczne (150 min) W laboratorium wykorzystano zdobytą na wykładzie i seminarium wiedzę do samodzielnego zbadania próbki i zidentyfikowania w niej jonów. Praca odbywać się będzie w skali półmikro.

© 2020 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie