Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Stan na środę, 2 września 2020
Rozpoczynamy zajęcia edukacyjne w systemie pracy zdalnej.


A.    Podstawowe kanały informacyjne to:
1. dziennik elektroniczny z systemem Office 365, pozwalającym na zamieszczanie plików w ramach wiadomości poczty elektronicznej oraz logowanie się na indywidualnym koncie: portal.office.com,
2. platforma DISCORD pozwalająca na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i bieżący kontakt z nauczycielem,
3. utworzone na platformie Microsoft aplikacje, w tym Teams,
4. strona internetowa szkoły: www.liceum.org.pl zawierająca bieżące informacje, w tym aktualizowany plan zastępstw z bieżącymi informacjami,
5.  strona fb I Liceum. / dostęp m.in. ze strony głównej I LO.
B.    Zalecamy zalogowanie się do dziennika elektronicznego z użyciem podanego w procesie rekrutacji adresu poczty elektronicznej. Ten sam adres będzie potrzebny do zalogowania się na platformę Discord jako odpowiedź na wysłane do uczniów zaproszenie.
C.     Zalecamy śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie szkoły, stronie fb I LO, a zwłaszcza oficjalnych informacji w zakładce planu zastępstw strony głównej I LO.
D.     Od środy do najbliższego piątku nieobecności uczniowskie będą zaznaczane jako nieobecności wywołane potrzebami szkoły (ns), nie mające wpływu na frekwencję. W przypadku przedłużającego się nauczania zdalnego – od poniedziałku 7 września wszystkie nieobecności będą wymagały pisemnego usprawiedliwienia (w okresie nauki zdalnej wyłącznie za pomocą poczty dziennika elektronicznego).
E.    Czas trwania lekcji w czasie nauczania zdalnego:

nr lekcji

czas trwania

1

8.00 – 8.40

2

8.50 – 9.30

3

9.40 – 10.20

4

10.35 – 11.15

5

11.25 – 12.05

6

12.15 – 12.55

7

13.10– 13.50

8

14.00 – 14.40

9

14.45 – 15.25

10

15.30– 16.10

© 2020 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie