I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Miło nam zakomunikować, iż nasi maturzyści uzyskali podczas tegorocznych egzaminów maturalnych wysokie wyniki. Zdawalność matury w naszym Liceum wyniosła 98% (jedynie 3 osoby na 164 zdających będą zdawały egzamin poprawkowy w sierpniu – z matematyki) dla odpowiednio: 67,9% w kraju, 67,6% w województwie pomorskim i 75% w powiecie kościerskim. Przy czym zdawalność dla poszczególnych pisemnych przedmiotów obowiązkowych wyniosła w naszym Liceum: język polski – 100% (licea ogólnokształcące w kraju: 97%, licea ogólnokształcące w woj. pomorskim: 97%), matematyka – 98% (odpowiednio 87%, 86%), j. angielski – 100% (95%, 96%), j. angielski rozszerzony – 100% (96%, 97%). Uzyskaliśmy również wysokie średnie wyniki z obowiązkowych przedmiotów pisemnych. I tak, z języka polskiego na poziomie podstawowym nasi uczniowie uzyskali średnią 71% (przy 59% dla liceów w kraju), z matematyki: 71,5% (przy 60% dla liceów w kraju), z języka angielskiego na poziomie podst.: 82,71% (przy 77% dla liceów w kraju), z języka niemieckiego na poziomie podstawowym: 84,77% (przy 72% dla liceów w kraju). Serdecznie gratulujemy naszym dzielnym maturzystom oraz życzymy im dalszych sukcesów – na studiach!

© 2018 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie