I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Ogłaszamy kolejną edycję Szkolnego Konkursu Fotograficznego. Fotografie kolorowe lub czarno-białe, o wymiarach 15 x 21 cm prosimy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem słownym (tj. pseudonimem artystycznym ;). Należy do niej dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i klasę autora zdjęć. Zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Liceum w terminie do 8 grudnia 2017 roku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych: 1. Portret, 2. Pejzaż, 3. Martwa natura. Wybór kategorii jest dowolny. Do poszczególnych kategorii można dostarczyć maks. 3 zdjęcia. Zapraszamy do udziału w konkursie!

© 2018 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie