Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Po raz szósty zapraszamy do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Tęcza FOTO. Temat tegorocznej edycji to "Architektura w obiektywie". Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu. Zdjęcia mogą dotyczyć: budowli sakralnych i świeckich, zamków, mostów, małej architektury czy ruin. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty (9 zł) należy przesłać (mailem, faksem lub listownie) do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Jak co roku na uczestników czekają wspaniałe nagrody i dyplomy. Regulamin Konkursu – w Czytaj więcej. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Barbary Pałasz.

Regulamin V Edycji Konkursu „TĘCZA FOTO”
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Tęcza FOTO” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.
1. Temat VI Edycji Konkursu to: „Architektura w obiektywie”
2. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach konkursowych:
„Młodzik” – uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zestawu fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu. Zdjęcia mogą dotyczyć: budowli sakralnych i świeckich, zamków, mostów, małej architektury czy ruin.
4. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób.
5. Mając na uwadze cel Konkursu, jakim jest aktywizacja młodzieży, Ogólnopolski Organizator Konkursu umożliwia Szkolnemu Organizatorowi Konkursu dołączenie 10 % uczestników, bez wnoszenia za nich opłaty (całkowita liczba zgłoszonych osób winna być zamieszczona na karcie zgłoszenia).
6. Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby (z uwzględnieniem pkt. 5). Wpłaty mogą pochodzić m.in. od osób prywatnych, firm, Komitetów Rodzicielskich, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową.
7. Szkolnym Organizatorem Konkursu zostaje osoba, która w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgłasza uczestników do konkursu.
8. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest przesłać do Biura Konkursu kartę zgłoszenia oraz jedno, zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kopię) na konto Ogólnopolski Organizator Konkursu podane poniżej: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „TĘCZA” FOTO ul. Limanowskiego 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
57 1050 1012 1000 0024 0736 5754
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Warszawie
9. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać (mailem, faksem lub listownie) do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. 10. Ogólnopolski Organizator Konkursu potwierdzi udział szkoły w Konkursie do dnia 28 lutego 2019 r. nadając unikalny kod, którym winna być oznaczona każda praca. Kody przesłane będą na adres mailowy uczestniczącej Placówki. W przypadku braku informacji w terminie, prosimy o pilny kontakt z Biurem Konkursu.
11. Prace konkursowe wraz z imienną listą uczestników opatrzoną kodem i pieczątką Szkoły, należy przesłać na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu najpóźniej do 29 marca 2019 r. (przesyłka winna zawierać wszystkie wykonane w konkursie prace). Każda praca (zestaw fotografii) powinna być opatrzona kodem i pieczątką Szkoły, kategorią wiekową uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
12. Prace oceniać będzie Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu.
13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
14. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2019 r. Każda szkoła otrzyma imienną listę najlepszych wyróżnionych prac według kolejności.
15. Nagrody dla uczestników w każdej kategorii konkursowej:
- laureaci I , II, III miejsca w kraju otrzymają dyplomy grawerowane i nagrody książkowe,
- autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe,
- najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi 10 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma nagrodę książkową,
- każdy uczestnik otrzyma dyplom.
16. Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu oraz nagrody dla Szkół:
- Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze Szkoły 10 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma dyplom uznania,
- Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze Szkoły 20 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma upominek książkowy z klasyki gatunku (kryminał, romans, sensacja),
- szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe,
- najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
17. Nagrody rzeczowe dla laureatów krajowych przesyłane są bezpośrednio na adres Szkoły.

© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie