I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Komisja konkursowa działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie podaje do publicznej wiadomości, że:

1. Przyjęła protokoły Szkolnych Komisji Konkursowych (SKK).

2. W związku z tym, że test był punktowany do 45 pkt. – limit 70% wynosi 32 punkty.

3. RKK trzymała łącznie 10 prac uczniów, którzy przez SKK zostali wytypowani jako spełniający wymóg minimum 70% punktów zdobytych.

4. RKK zweryfikowała pozytywnie odpowiedzi wszystkich 10 uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego. Komisja zakwalifikowała do etapu rejonowego następujących uczniów (uczniowie zostali podani w kolejności alfabetycznej):

Binczyk Artur		SP 1 Bytów
Daszkowski Krystian	SP Nakla
Jasnoch Jakub		SP Wiele
Jaworska Julia		SP 1 Bytów
Łojek Szymon		Gimnazjum 2 Bytów
Pater Michalina		SP 6 Kościerzyna
Prądziński Damian	SP Nakla
Szlagowska Oliwia	SP 6 Kościerzyna
Walkusz Kacper		SP 6 Kościerzyna
Wiczk Seweryn		SP Lipnica

Wszystkim uczestnikom Komisja składa gratulacje tak dobrego wyniku, a zakwalifikowanym życzy sukcesu w dalszych etapach.

Wszelkich informacji RKK udziela przez telefon i pocztę elektroniczną.

z poważaniem

Przewodniczący RKK w Kościerzynie

Rafał Słomiński

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie