I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Komisja konkursowa działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie podaje do publicznej wiadomości, że:

1. Przyjęła protokoły Szkolnych Komisji Konkursowych (SKK).

2. W związku z tym, że test był punktowany do 50 pkt. – limit 70% wynosi 35 punktów.

3. RKK trzymała łącznie 11 prac uczniów, którzy przez SKK zostali wytypowani jako spełniający wymóg minimum 70% punktów zdobytych.

4. RKK zweryfikowała pozytywnie odpowiedzi 10 uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego. Komisja zakwalifikowała do etapu rejonowego następujących uczniów (uczniowie zostali podani w kolejności alfabetycznej):

 

Binięda-Pastwa Zuzanna	SP 6 Kościerzyna
Breza Gabriel Tomasz	SP Niezabyszewo		
Flisikowska Izabela	SP 4 Kościerzyna
Greinke Marceli		Szkoła Podstawowa „Prymus” Kościerzyna
Król Bartosz		SP 5 Bytów	
Piechowski Dawid 	SP Pomysk Wielki
Sabisz Lidia 		SP Pomysk Wielki
Szach Paweł		SP 1 Bytów	
Treder Aleksander	SP Pomysk Wielki
Walk Konrad		SP 1 Bytów

 

5. Nie dopuszczono do udziału w etapie rejonowym jednego z uczniów, którego wynik zweryfikowano na 32 pkt.

Wszystkim uczestnikom Komisja składa gratulacje tak dobrego wyniku, a zakwalifikowanym życzy sukcesu w dalszych etapach.

Wszelkich informacji RKK udziela poprzez telefon i pocztę elektroniczną.

z poważaniem

Przewodniczący RKK w Kościerzynie

Rafał Słomiński

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie